Bild på Uppsala Kammarorkester

Barn & Ungdom

Vi erbjuder konsertupplevelser för barn och ungdomar i alla åldrar av hög konstnärlig kvalitet. Vi har produktioner i olika genrer med både frilansmusiker och våra fast anställda ensembler samt Skapande skola-projekt.

Produktioner 2017

I utbudet för 2017 finns konserter som riktar sig till de allra yngsta till ungdomar i gymnasiet. Det finns program som förmedlar berättelser om andra kulturer och andra som går på djupet och visar den musikaliska processen.

Studiebesök hos Uppsala Kammarorkester

Vi låter skolklasser titta in på musikernas arbetsplats i Uppsala Konsert & Kongress, och självklart får eleverna lyssna en liten stund på deras repetitionsarbete. Vi berättar också om instrumenten, om orkestern och om hur det är att gå på en konsert.

För mer information och intresseanmälan
Kontakta Jens Norberg epost

Affisch på Peter och vargen

Tips för hösten 2017!

Den mystiska, spännande och humoristiska historien ”Peter och vargen” är ursprungligen en folksaga som inspirerade Prokofjev till orkesterstycket. Berättelsen har glatt generationer av barn och den har även blivit en animerad film som gjort succé världen över. Peter och vargen är en  musik- och filmproduktion som Musik i Uppland och Region Uppsala, Kulturenheten-Film återigen erbjuder. 2015 blev det succé och sammanlagt kom 1700 barn och såg Peter och vargen.

Boka Peter och vargen 2017

Skolföreställningar 9 och 10 november kl 10.15 eller 12.15. I Uppsala Konsert & Kongress stora sal. Den riktar sig till årskurs 3, 4 och 5 och du bokar via e-post: barnochungdom@musikiuppland.se

Kontakta oss

Om du vill veta mer, se hur vi jobbar på Musik i Uppland? Prata program och diskutera idéer, tveka inte boka en tid med Katarina Bonander, producent för barn och ungdom:
e-post eller tel. 018-17 19 37.

Katarina Bonander Producent