Bild av Per England, skapande skola

Skapade skola

Stöd till skapande skolprojekt

Musik i Uppland kan hjälpa till både med projektidéer och kontakter med tonsättare och musiker.

 

Kompositionsprojekt 2014

Det här är ett av flera kreativa exempel på kompositionsprojekt från en klass.

Rovdjursglass

En elak glass som åt upp alla andra trevliga glassar såsom Tip-Top och Sandwich – en rovdjursglass”. En grupp av sjundeklassare är samlade för att tillsammans med tonsättaren Per Egland komponera musik. De har vid ett tidigare tillfälle fått träffa honom tillsammans med improvisationstrion Trio X som då höll workshop för eleverna och presenterade projektet.

Den ska vara glad” sa en av eleverna om musiken som skulle skapas. En elev sitter med en gitarr och spelar tre ackord på gitarr D, A och G. Per Egland berättar om ”Swing” som en glad musikstil, eleverna ville tillföra mer disco/house-känsla. Per berättade för eleverna om housemusikens resa och dess koppling till 70-talets discomusik. Glassen smälter – ett glissando på E-strängen! Rytmiska och melodiska figurer arbetas fram tillsammans, ofta genom spontana infall. Instruktioner om stycket förs över till improvisationstrion Trio X som också sätter sin prägel på musiken.

Vid redovisningstillfället spelas ”Rovdjursglass” upp av Trio X, eleverna var också med och framförde sin komposition med kazoo och gitarr.

Kompositionsprojektet med tonsättare Per Egland och professionella musiker i Trio X, Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas och Joakim Ekberg, trummor har under våren 2014 pågått med elever i åk 7 vid Vallonskolan i Gimo och Olandskolan i Alunda. Här hamnar eleverna mitt inne i skapandeprocessen som uteslutande utgår utifrån de själva under vägledning av Per. En hostning, ett ord, en känsla allt kan användas, bearbetas och får eget liv i den färdiga kompositionen. Eleverna får en inblick även i utförandet då de samarbetar nära professionella improvisationsmusiker och delvis deltar i uppspelningen.

  • Kompositör Per Egland
  • Musiker Trio X (Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas, Joakim Ekberg, trummor)
  • Producent för kompositionsprojektet Katarina Bonander tel. 018-17 19 37

Läs mer om kompositören Per Egland

Tonsättarprojekt

Sedan 2010 har vi haft tonsättarprojekt på flera av Uppsalas skolor. Bland annat har elever själva skapat musik under handledning av professionella tonsättare.

Läs mer om tonsättarprojektet 2011 (pdf)

Bokning och information

Kontakta vår producent Katarina Bonander tel. 018-17 19 37 eller epost