Texten Musik i Uppland som logotyp Musikrelaterad bild som slumpas fram

Andlighet och fred

Andlighet och fred

Program

Kent Olofsson (f. 1962)
"Waymarks" (Beställningsverk med utgångspunkt i Dag Hammarskjölds Vägmärken)

Ester Mägi (f. 1922)
Vesper för stråkar

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Symfoni nr 5 ”Reformationssymfonin”

Konserten beräknas pågå till ca 20.55.

Orkester

Uppsala Kammarorkester

Dirigent

Gérard Korsten, dirigent

Plats

Uppsala Konsert & Kongress. Stora salen

Konserttid

Biljettinformation

290 kr, 240 kr, 100 kr (inkl. serviceavgift)

Köp biljett

I Uppsala finns ett starkt engagemang för fredsarbete med flera organisationer och internationellt framstående personer verksamma inom freds- och konfliktforskning. Flera av Sveriges största fredsprofiler har stark koppling till Uppsala och fyra av de fem svenska mottagarna av Nobels fredspris har bott i staden: Hjalmar Branting, Nathan Söderblom, Alva Myrdal och Dag Hammarskjöld.

På initiativ av Musik i Uppland har tonsättaren Kent Olofsson skrivit ett helt nytt verk med texter ur Dag Hammarskjölds tankebok Vägmärken. Manuskriptet till Vägmärken hittades i Dag Hammarskjölds bostad i New York efter hans död. Det består av aforismer och självbiografiska notiser, lyrik och existentiella reflektioner.

– Texterna är som en pilgrimsvandring. Ett sökande efter livets djup och andliga mening. Det handlar om att staka ut en väg. Därför blev titeln Waymarks på stycket också självklar för mig, säger Kent Olofsson.

Dag Hammarskjölds andliga reflektioner i Kent Olofssons musikaliska och sceniska gestaltning får vid samma konsert sällskap av Ester Mägis Vesper och Felix Mendelssohns Reformationssymfoni. Vesper är latin och betyder afton eller kväll och är en tidebön som hålls vid solnedgången. Det är en av kyrkans viktigaste böner som ofta tonsatts, bland annat av just Ester Mägi som är en av Estlands viktigaste nu levande tonsättare. Mendelssohns femte symfoni som kallas Reformationssymfonin skrevs inför det planerade firandet 1830 av 300-årsminnet av Martin Luthers stora kyrkoreform och den augsburgska trosbekännelsen. Av politiska skäl ställdes jubileet in och symfonin uruppfördes inte förrän 1832 i Berlin.

Musik i Uppland på Twitter

Musik i Uppland på Facebook