Introspektiv

Datum:

Plats: Konstakademien, Stockholm

Biljettinfo: 200 kr (inkl. serviceavgift)

Köp biljett

Uppsala Kammarsolister

Program

Sally Beamish (f. 1956): Epilogue
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Stråkkvartett nr 14 op 131
Arvo Pärt (f. 1935): Summa, för stråkkvartett
Christofer Elgh (f. 1969): Nyskrivet verk

Inåtvänd Beethoven

Tonsättaren Christofer Elgh

Tonsättaren Christofer Elgh

I Uppsala Kammarsolisters serie kommenteras Beethovens sena stråkkvartetter med nyskrivna verk av sex svenska kompositörer. Varje konsert i serien bär en kort rubrik som beskriver olika känslolägen i Beethovens musik.

Konsertprogrammet är hopflätat med en intrikat väv, där det djupt personliga möter samhälleliga strömningar och händelser, där historia möter nutid och där musiken får ett helt eget, unikt uttryck. Titeln Introspektiv tar upp den inåtvända sidan, Beethoven var i princip döv på slutet av sitt liv. Här har Sally Beamish skrivit ett stycke som bär mycket tystnad. Programmet innehåller också verk av Arvo Pärt, vars musik ofta har en stillhet i sig. Denna gång är det Christofer Elgh som kommenterar Beethovens stråkkvartett op 131.

Att spela Beethoven är lite grann som för teatern att spela Shakespeare. De är klassiska verk, samtidigt får det inte bli mossigt eller för konservativt. Därför har kvintetten valt att kommentera kvartetterna utifrån idag. Vi ville sätta nytt ljus på Beethovens verk och skapa en dialog med samtiden. Därför har vi beställt verk från nutida tonsättare som får ge sin tolkning, sitt svar på Beethovens musik. Det blir något av en kalejdoskopisk effekt. Musiken speglas på olika sätt, genom oss och genom nutida kompositörer, och även andra äldre tonsättare. I valet av kompositörer var det viktigt att låta lika många kvinnor som män komma till tals.” Säger Klara Hellgren violinist i Uppsala Kammarsolister om ensemblens konserter för 2017-2018.

Uppsala Kammarsolister

Ensemblens medlemmar består av Nils-Erik Sparf, violin, Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, Susanne Magnusson, viola, Per Nyström, cello.

Mer om Uppsala Kammarsolister, klicka här

Arrangörer

Konserten på Konstakademien i Stockholm arrangeras av Musik i Uppland i samarbete med Konstakademien. För information om konsertplatsen och tillgänglighet hänvisas till Konstakdemiens webbplats klicka här

Logotyp Konstakademien Stockholm

Tillbaka