Rondinstipendiet

Poster för Rondinstipendiet

Ivar Rondins Musikstipendiefond

Nu kan du som är 15 – 25 år söka 30.000 kr ur Ivar Rondins Musikstipendiefond! Du ska vara mantalsskriven i Uppsala län och du ska studera vid någon folk- eller musikhögskola eller ha för avsikt att fortsätta dina yrkesinriktade musikstudier där.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast måndag den 10 oktober.

Bifoga personbevis, uppgift om studier och en inspelning. Detta kommer att ligga till grund för en första bedömning. En andra bedömning sker med uppspelning inför jury.

Skicka ansökan till:
Musik i Uppland
att: Mona Gunnarsson
Box 3106
750 03 Uppsala

Mona Gunnarsson tel. 018-17 19 36

Musik i Upplands besöksadress: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksalatorg 1

Fonden

Ivar Rondins Musikstpendiefond instiftades till minne av musikentusiasten och folkbildaren Ivar Rondin av hans dödsbo 1986. Fonden förvaltas av Musik i Uppland.

Tillbaka