Filmer

Här är några exempel ur Uppsala Kammarsolisters konserter.

Se ikonen uppe till vänster där kan du välja vilken film som ska visas.