Till innehåll på sidan
Barn som sjunger

Sångcoacher i Rösträtt

Hem / Barn & Ungdom / Rösträtt – Sång på förskolan / Sångcoacher i Rösträtt

Konstnärlig ledare

Mattias Jagell, konstnärlig ledare för projektet Rösträtt, Uppsala län
Tel: 073-744 25 99
mattias.jagell@musikiuppland.se

Mattias Jagell har under många år arbetat som musiklärare i grundskolan och arbetar nu både i grundsärskolan och på lärarutbildningen vid Uppsala universitet där han undervisar i musik och hur musik kan integreras i undervisningen av andra ämnen. På sin fritid sjunger han både enskilt och i kör, samt spelar flera instrument i olika musikaliska konstellationer/sammanhang.

Med projektet Rösträtt hoppas Mattias kunna öka kunskapen om barns sång, öka förståelsen för sång och musiks betydelse för barn, och tillsammans med sångcoacherna sprida sångglädje till barn, föräldrar och pedagoger i förskolan.

Sångcoacher

Sångcoacherna erbjuds till regionens förskolor för att sjunga med barnen och ha inspirerande fortbildningsdagar med pedagogerna.  

Fanny Wikström

I sångstunden med Fanny får vi sjunga, dansa och röra kroppen till musik.

Ladda ned PDF och läs mer om Fanny

Anna-Karin Nytell Oldeberg

Med Anna-Karin blir det både kända och nya visor med roliga rytmer, toner och sväng.

Ladda ned PDF och läs mer om Anna-Karin

Michael Näslund

Michael Näslund

Michael kommer med gitarr och “Viskande väskan” fylld av inspiration och reseminnan.

Ladda ned PDF och läs mer om Michael

Viktoria Ahlman

I Viktorias lekfulla sångstunder upptäcker barnen sin röst och dess potential!

Ladda ned PDF och läs mer om Viktoria

Helena Hansson

Helena skapar en verkstad med toner, rytmer, ramsor, sång, dans och färg som byggmaterial.

Ladda ned PDF och läs mer om Helena

Rösträtt

Rösträtt – sång på förskolan, är ett projekt för att utveckla och stimulera barns sång. Genom projektet får förskolepersonal inspiration och verktyg för att sjunga med barnen i ett tonläge som passar barnens röster.

Med Rösträtt – sång på förskolan, vill Musik i Uppland vara med och bidra till att barnen runtom i vår region få känna glädjen i att sjunga. Vi vill också stärka pedagogerna i deras roll i sångstunderna så att de känner lust och vågar ta i på höga toner tillsammans med barnen. Vi vet idag genom forskning att barn har kortare stämband och sjunger i högre tonarter och den kunskapen vill vi hjälpa till att sprida.