Stråk5

Uppsala Kammarsolister med tre spännande stråkkvintetter

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Sal B

Biljettinfo: Biljettsläpp i mitten av juni. 215 kr (inkl. serviceavgift)

Uppsala Kammarsolister

Program

Sven-Erik Bäck: Stråkkvintett ”Exercitier”
Wolfgang Amadeus Mozart: Stråkkvintett nr 5 i D-dur
Johannes Brahms: Klarinettkvintett i h-moll, i version för två viola

Stråkkvintetter från tre århundraden

Tre stråkkvintetter, tre helt olika och från tre århundraden! Mozart skrev alla sina stråkkvintetter i slutet av sitt liv, nr 5 färdigställdes 1790. Johannes Brahms hade egentligen avslutat sitt komponerande men blev så inspirerad av en klarinettist att han 1891 skrev den romantiska klarinettkvintetten. Tonsättaren själv skrev om den till en stråkkvintett med viola ett år senare. Sven-Erik Bäcks stråkkvintett uruppfördes på Fylkingen 1948 och blev då oerhört kritiserad, man reagerade bland annat på den antiromantiska inriktningen som Fylkingen och Bäcks kvintett stod för.

Uppsala Kammarsolister

Uppsala Kammarsolister består av Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, Ylva-Li Zilliacus, viola, Per Nyström, cello och Nils-Erik Sparf, violin. Repertoaren sträcker sig från barock till nutida musik och ensemblen hyllas ofta, inte minst internationellt, för sina fantasifulla och personliga tolkningar. Varje spelår utarbetar de omsorgsfullt en kammarmusikserie, ofta tillsammans med välkända gäster. En serie som Uppsalapubliken uppskattar och gärna återvänder till, år efter år. Serien dubbleras också på Konstakademien i Stockholm. Uppsala Kammarsolister är en av Musik i Upplands tre ensembler.
Alla fem musikerna utgör också stommen i Uppsala Kammarorkesters stråksektion.