Till innehåll på sidan
Bild på fiol

Filmer

Hem / Våra ensembler – gamla sidan / Linnékvintetten / Filmer

Några exempel på Linnékvintettens produktion

Tornmusik, konsertserie varje sommar i Uppsala Domkyrka – Filmproduktion: Q-Image

Från Linnékvintetten julskiva 2013 – Filmproduktion: Q-Image

Ur produktionen, 12 sånger om månaderna med Uppsala Musikklasser åk 3, 2017 – Filmproduktion: Skaparkraft film och musikproduktion

Produktion med Jens Lundberg.

Produktion “Röda höst” med Olle Persson

Ur produktionen Majas alfabetssånger med Uppsala Musikklasser åk 3 inspelad 2011.

Produktion Dowland med Christina Larsson Malmberg.