Till innehåll på sidan
Bild på fiol

Historia

Hem / Våra ensembler – gamla sidan / Uppsala Kammarorkester / Historia

Uppsala Kammarorkester från starten till idag

I nu över ett halvt sekel har Uppsala Kammarorkester varit en del av Uppsalas musikliv, och har under resans gång utvecklats från stråkorkester om sjutton musiker till den orkester som vi känner idag. Följ med på en historisk tillbakablick och lär känna Uppsalas egen orkester lite mer från starten till idag.

En kammarorkester bildas

Carl Rune Larsson

Carl Rune Larsson

I Uppsala hade man sedan tidigt 1900-tal en önskan om att ha en egen stadsorkester, som parallellt med Akademiska Kapellet skulle stå för offentlig konsertverksamhet utanför universitets ramar. När dirigenten och musikprofilen Carl Rune Larsson 1967 kom till Uppsala som Director Musices och ledare for Akademiska kapellet, vaknade de slumrande diskussionerna om en stadsorkester till liv igen. Med sina erfarenheter från bland annat Stora Teatern i Göteborg och Gävleborgs Symfoniorkester presenterade han de visioner och argument som behövdes för att realisera orkesterplanerna för Uppsala.

Den allra första konserten

Uppsala Kammarorkester 1968

Uppsala Kammarorkesters första konsert 1968

Förväntningarna var höga och kom inte på skam. Redan året efter gav kommunen ett ”försöksbidrag” på 25 000 kr vilket räckte till de första planerade konserterna. Strax därpå gick också landstinget in med samma medel. Nu var en första säsong tryggad. En stråkorkester med ”arbetsnamnet” Uppsala Kammarorkester bildades med Carl Rune Larsson som konstnärlig ledare och dirigent. Den första konserten ägde rum i Universitetsaulan 8 december 1968. Dagen därpå gavs en skolkonsert i Nannaskolan, och en vårdkonsert på Akademiska sjukhuset.

Eftersträvade hög kvalitet

1968 bestod orkestern av sjutton stråkmusiker och redan från början eftersträvade Carl Rune Larsson hög kvalitet. Därför hade professionella stämledare engagerats, violinisterna Lucien Savin och Manfred Poppel från Kungliga Hovkapellet, och altviolinisten Kurt Lewin från Kyndelkvartetten, cellisten Gerd Backa Eriksson, och på kontrabas Staffan Sjöholm, som kom att bli stämledare i Uppsala Kammarorkester i över 40 år.

Rönte stor uppskattning

Förutom att ge egna konserter samverkade Uppsala Kammarorkester under sin första säsong med Domkyrkomusiken, samt medverkade vid OD:s vårkonsert. Orkestern rönte stor uppskattning och kunde efter detta första år fortsätta med sin konsertverksamhet, ofta i samarbete med Akademiska Kapellet och i Uppsala Konsertförenings abonnemangskonserter, med Regionmusikens blåsare eller med någon av stadens körer. Kammarorkestern turnerade även ute i landet, både med skolkonserter och offentliga konserter.

Fasta stämledartjänster

Uppsala Kammarorkester i universititetets aula

Foto: Stewen Quigley

Ett betydelsefullt steg i kammarorkesterns utveckling togs i slutet av 1970-talet, då provspelningar hölls till fasta stämledartjänster. Emil Kamilarov, violin, Peter Engström, violin, James Horton, viola och Staffan Sjöholm, kontrabas, blev då fast anställda. Något år senare värvades också cellisten Lars Frykholm. 1981 anställdes violinisten och konsertmästaren Nils-Erik Sparf, en profil i orkestern genom åren, vilken vi fortfarande kan glädjas åt.

Från 1977 var det den nybildade Upplands Musikstiftelse som ansvarade för administration och ekonomi med medel från både kommunen och landstinget. 1 juli 1988 övertogs ansvaret för Uppsala Kammarorkester av den nya länsmusikorganisationen Stiftelsen Musik i Uppland och Upplands Musikstiftelse avvecklades.

Idag är Uppsala Kammarorkester en flexibel orkester i orkesterstorlek med 40–50-tal professionella musiker, varav 13 har fast anställning vid Musik i Uppland och de övriga är återkommande frilansmusiker. Sedan 2007 är Uppsala Konsert & Kongress hemvist för orkesterns verksamhet.

/Mona Gunnarsson, orkesterchef Uppsala Kammarorkester

Musiker i Uppsala Kammarorkester

Fast anställda musiker

Musik i Upplands fast anställda ensembler Uppsala Kammarsolister och Linnékvintetten utgör stommen i stråket respektive brassektionen i Uppsala Kammarorkester.

Klara Hellgren, violin/konsertmästare, Nils-Erik Sparf, violin/konsertmästare, Bernt Lysell, violin/konsertmästare, Susanne Magnusson, viola, Per Nyström, cello, Christina Gustavsson Hamberg, violin, Louise Agnani, cello, Sara Wijk, cello, Bengt Fagerström, trumpet, Paul Hägglöf, trumpet, Lennart Stevensson, horn, Birgitta Lagerstedt, trombon, Alexander Skylvik, tuba

Frilansmusiker

Här är en förteckning på återkommande frilansmusiker i orkestern.

Dag Alin, violin, Anders Inge, violin, Anders Lagerqvist, violin, Katarina Edvardsson, violin, Jeffrey Lee, violin, Catharina Ericsson, violin, Gabriele Freese, violin, Staffan Ebbersten, violin, Elin Emtell Rubinsztein, violin, Olof Ander, viola, Jörgen Sandlund, viola, Gunnar Jönsson, cello, Barbro Lennstam, kontrabas, Sigrid Granit, kontrabas, Hanna Gustafsson, flöjt, Jenny Hülphers, oboe, Lena Jonhäll, klarinett, Jan-Erik Alm, klarinett, Sven Aarflot, fagott, Magnus Bagge, fagott, Fredrik Dickfelt, horn, Christer Ferngren, slagverk