Till innehåll på sidan
Barn som sjunger

Rösträtt – Sång på förskolan

Hem / Barn & Ungdom / Rösträtt – Sång på förskolan

Musik i Uppland satsar på projektet Rösträtt i regionen, med fokus på sång inom förskolan.

Rösträtt – sång på förskolan, är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd.

Långsiktig satsning på barns sång

Barn som sjunger i projektet Rösträtt
Bild från Musik i Syd. Foto: Kennet Ruona

Projektet Rösträtt syftar till att utveckla och stimulera barns sång. Att utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Rösträtt startades för tre år sedan och Musik i Uppland har sedan ett år tillbaka anslutit sig till denna satsning på sång i förskolan.

Satsningen är långsiktig och nästan hela Sverige är med. Hittills har det utbildats ett 50-tal sångcoacher/konstnärliga ledare i att sjunga tillsammans med små barn och deras pedagoger. Genom Rösträtt ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mer i den dagliga verksamheten. Allt utifrån barnens egna tonarter och stämband. 

”Med Rösträtt – sång på förskolan, vill vi på Musik i Uppland vara med och bidra till att barnen runtom i vår region få känna glädjen i att sjunga. Vi vill också stärka pedagogerna i deras roll i sångstunderna så att de känner lust och vågar ta i på höga toner tillsammans med barnen. Vi vet idag genom forskning att barn har kortare stämband och sjunger i högre tonarter och den kunskapen vill vi hjälpa till att sprida.

säger Katarina Bonander producent för barn och unga vid Musik i Uppland

Sångcoacher i regionen

Musik i Uppland har engagerat Mattias Jagell som konstnärlig ledare och utbildat fem sångcoacher under februari 2023.  I dagsläget arbetar vi med ett pilotprojekt tillsammans med Knivsta kommun.

Det nationella projektet Rösträtt

Läs mer om det nationella projektet Rösträtt på projektsamordnaren Unga Musik i Syds hemsida.

Ansvarig för Rösträtt vid Musik i Uppland:
Katarina Bonander, tel. 018-17 19 37 katarina.bonander@musikiuppland.se