Till innehåll på sidan
Barn som sjunger

Rösträtt – Sång på förskolan

Hem / Barn & Ungdom / Rösträtt – Sång på förskolan

Musik i Uppland startar upp projektet Rösträtt i regionen, en satsning på sång inom förskolan.

Rösträtt – sång på förskolan, är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd.

Långsiktig satsning på barns sång

Barn som sjunger i projektet Rösträtt
Bild från Musik i Syd. Foto: Kennet Ruona

Projektet Rösträtt syftar till att utveckla och stimulera barns sång. Att utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Rösträtt startades för två år sedan och nu har även Musik i Uppland anslutit sig till denna satsning på sång i förskolan.

Satsningen är långsiktig och nästan hela Sverige är med. Hittills har det utbildats ett 50-tal sångcoacher/konstnärliga ledare i att sjunga tillsammans med små barn och deras pedagoger. Genom Rösträtt ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mer i den dagliga verksamheten. Allt utifrån barnens egna tonarter och stämband. 

”Med Rösträtt – sång på förskolan, vill vi på Musik i Uppland vara med och bidra till att barnen runtom i vår region få känna glädjen i att sjunga. Vi vill också stärka pedagogerna i deras roll i sångstunderna så att de känner lust och vågar ta i på höga toner tillsammans med barnen. Vi vet idag genom forskning att barn har kortare stämband och sjunger i högre tonarter och den kunskapen vill vi hjälpa till att sprida.”

säger Katarina Bonander producent för barn och unga vid Musik i Uppland

Sångcoacher i regionen

Musik i Uppland kommer att engagera en konstnärlig ledare för projektet och utbilda sångcoacher under februari 2023. Sångcoacherna kommer vi att erbjuda till regionens förskolor från mars 2023 för att sjunga med barnen och ha inspirerande fortbildningsdagar med pedagogerna.  

Fyra sångcoacher sökes till projektet

Är du verksam sångerska/sångare i Uppland?
Vi söker sångare/sångerskor med olika musikbakgrund och pedagogisk erfarenhet för att kunna möta barn och pedagoger ute på förskolan. Som sångcoach ingår man i den nationella satsningen Rösträtt – sång på förskolan, där Musik i Uppland kommer att rekrytera regionala sångcoacher för sångaktiviteter med barn och personal ute på förskolor i Uppsala län.

Ansökan och Audition

Audition sker 22 januari 2023. Kontakta producent Katarina Bonander via e-post katarina.bonander@musikiuppland.se senast
den 19 december
. Kallelse till audition skickas senast 4 januari 2023.

Fem kriterier du behöver uppfylla:

  • Du är skicklig på att sjunga.
  • Du vill möta barn 1–5 år som publik och medskapare.
  • Du har kännedom om barns röster.
  • Du bor i Uppland
  • Du skall kunna komma till Uppsala för audition den 22 januari 2023.

Att förbereda:

  • En valfri sång, med eller utan komp, som visar dina styrkor som sångare.
  • En barnsång, som du framför på ditt sätt. (Kom ihåg att välja en tonart som passar för små barn)

Det är till din fördel om du kan ackompanjera dig själv och pratar svenska, men inget krav, engelska går också bra. På audition möter du en jury på tre personer bestående av sångare, pedagog, och musikproducent. Förutom att framföra två förberedda sånger kommer du också att ha ett kort samtal med juryn. Sammanlagt ca 20 minuter/sångare.

Vi bjuder på fika under dagen och står för resekostnader inom Uppsala län.

Efter audition

Efter audition väljer juryn ut fyra sångare som får en gemensam Kickoff-dag med guidning i Rösträttsprojektets upplägg. Här får sångarna också coachning från Musik i Uppland med att arbeta fram en sångstund/produktion som ska turnera i regionens förskolor. Omfattningen av uppdraget utgår från den enskilde sångcoachens tid och efterfrågan från förskolorna. Sångcoacherna kommer att ingå i Musik i Upplands utbud 2023/2024.

Det nationella projektet Rösträtt

Läs mer om det nationella projektet Rösträtt på projektsamordnaren Unga Musik i Syds hemsida.