Styrelse

Stiftelsen Musik i Uppland

Musik i Uppland är en regional musikorganisation i Uppsala med Region Uppsala som huvudman och med en politisk tillsatt styrelse.

Ledamöter

Ersättare

  • Gunnel Bergman (MP)
  • Ann-Cathrin Larsson (L)
  • AnnBritt Litsner (S)
  • Linus Westin (S)