Uppsala Kammarsolister

Uppsala Kammarsolister

Uppsala Kammarsolister är en av Sveriges främsta stråkensembler. Slående är ensemblens stiltrogenhet, oavsett om den framför barock, klassisk, romantisk eller senare musik.

Uppsala Kammarsolister turnerar ofta i såväl Sverige som utomlands och anlitas regelbundet av Sveriges Radio P2 för olika inspelningar.

Ensemblens medlemmar

Nils-Erik Sparf, violin
Klara Hellgren, violin
Bernt Lysell, violin
Susanne Magnusson, viola
Erik Wahlgren, cello (tjänstledig)

Abonnemang

Uppsala Kammarsolister har en kammarmusikserie med sex konserter i Uppsala Konsert & Kongress Sal B. Till dessa kan man köpa ett abonnemang (rabatt till alla sex konserterna samt en egen plats). Här är kan du se abonnemangsserien för 2016-2017 (PDF)

Bokningsinformation

Kajsa Enqvist, tel. 018-17 19 28 eller 070-285 33 15, e-post

Aktuella konserter

Tillbaka