Metamorfoser

Metamorfoser och Verklärte Nacht med Uppsala Kammarsolister.

Plats: Konstakademien, Stockholm

Biljettinfo: Biljettsläpp i mitten av juni. 200 kr (inkl. serviceavgift)

Uppsala Kammarsolister

Marie Macleod med cello

Marie Macleod

Gäster

Marie Macleod, cello
Håkan Ehrén, kontrabas

Program

Richard Strauss: Metamorfoser
Arnold Schönberg: Verklärte Nacht

Känslostark musik med drivkraft och i ständig förvandling

Säsongsstart för Uppsala Kammarsolister

Strauss gripande och eftertänksamma Metamorfoser, en septett som kom till i slutskedet och i ruinerna av andra världskriget. På programmet står aven Schönbergs Verklärte Nacht. Schönberg lät sig inspireras av en dikt med samma namn av Richard Dehmel där mörk kärlekssorg förändras till ljus förlåtelse.

Ensemblen förstärks har med cellisten Marie Macleod och kontrabasisten Håkan Ehren, solocellist respektive stämledare i Kungliga Filharmonikerna.

Uppsala Kammarsolister

Uppsala Kammarsolister består av Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, Ylva-Li Zilliacus, viola, Per Nyström, cello och Nils-Erik Sparf, violin. Repertoaren sträcker sig från barock till nutida musik och ensemblen hyllas ofta, inte minst internationellt, för sina fantasifulla och personliga tolkningar. Varje spelår utarbetar de omsorgsfullt en kammarmusikserie, ofta tillsammans med välkända gäster. En serie som Uppsalapubliken uppskattar och gärna återvänder till, år efter år. Serien dubbleras också på Konstakademien i Stockholm. Uppsala Kammarsolister är en av Musik i Upplands tre ensembler.

Alla fem musikerna utgör också stommen i Uppsala Kammarorkesters stråksektion.

Samarrangemang

Konserten arrangeras i samarbete med Kungl. Akademiens för de fria konsterna (Konstakademien).