Till innehåll på sidan
Bild på fiol
Nyhet

Digitalt konvent – Folk och kultur

Hem / Om oss / Nyheter / Digitalt konvent – Folk och kultur

Logga Folk och Kultur

10 – 12 februari

Det politiska kulturkonventet Folk och kultur ställer om 2021 och blir helt digitalt. Mellan den 10 och 12 februari sänds konventet från Eskilstuna och är kostnadsfritt att besöka digitalt. Med livesändningar och förinspelade program har Folk och kultur målsättningen att, såsom tidigare år, öppna upp för det breda samtalet om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet går att se i efterhand till och med 19 februari.

Musik i Uppland medverkar på Folk och kultur

Rebecca Miller i Folk och kultur

Rebecca Miller

Under konventet kan man se en intervju med Uppsala Kammarorkesters chefdirigent Rebecca Miller, ”Musikens kraft – en dirigents tankar”. Rebecca berättar hur hon ser på kommunikationen mellan dirigenten, musikerna och publiken och hur viktigt det samtalet är.

Vi deltar även med ett bidrag vid invigningen. 2021 firar Kungl. Musikaliska Akademien 250 år och med anledning av det deltar Sveriges nätverk av regionala musikorganisationer med att samtidigt uppföra ett nykomponerat verk, ”Jubilee Theme” komponerat av Fredrik Högberg. Från Musik i Uppland tolkar Trio X verket. Se Trio X framförande här.

Läs mer om Folk och kultur och delta i konventet. Mer information hittar du i länken här, Länk till Folk och kultur

 

Utdrag ur pressmeddelande från RMS, Kungl. Musikaliska Akademien och Folk och kultur

18 dec. 2020

Folk och Kultur, Kungl. Musikaliska Akademien och Regional Musik
i Sverige lyfter musikens år 2021.

Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och gör det med ett musikens år hela 2021.
För att lyfta jubileumsåret och musiklivet i en samhällelig kontext ingår nu Folk och
Kultur och Kungl. Musikaliska Akademien ett partnerskap. Partnerskapet tar sig i
uttryck genom ett nyskrivet invigningsuppförande och ett samtal mellan riksdagens
talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén.

Årligt konvent

Folk och Kultur håller sitt årliga kulturpolitiska konvent digitalt 2021, där representanter från
alla delar av kultur, näringsliv och politik möts och inspireras kring kulturens betydelse i
samhälls-och demokratiutvecklingen. Här har musiken en viktig del, och nu ingår Folk och
Kultur partnerskap med Kungl. Musikaliska Akademien för att tillsammans lyfta musikens år.
Konventet kommer att invigas med ett uruppförande med musikorganisationer från hela
landet och ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska
Akademiens preses Susanne Rydén. Utöver detta genomförs ett panelsamtal i samverkan
med Riksdagens demokratijubileum om musiken som demokratisk kraft.

Hela Sveriges nätverk av regionala musikorganisationer kommer att göra en stor musikalisk
manifestation under invigningen av Folk och Kultur den 10 februari 2021. Med anledning av
Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum kommer alla dessa organisationer att
samtidigt tillsammans uppföra det nykomponerade verket ”Jubilee Theme” komponerat av
Fredrik Högberg. Verket är en jubileumsgåva från Rosenborg Gehrmans stiftelse och den
Gehrmans Musikförlag och kommer under Musikens år 2021 att spelas vid otaliga konserter
runt om i hela landet. Invigningen genomförs i samarbete med Regional Musik i Sverige
(RMS). I anslutning till detta hålls ett invigningssamtal mellan Kungl. Musikaliska
Akademiens preses Susanne Rydén och riksdagens talman Andreas Norlén om kulturens
och musikens roll i ett demokratiskt samhälle.

Länk till RMS om Folk och kultur