Till innehåll på sidan
Barn som sjunger
Nyhet

Rösträtt – sång på förskolan

Hem / Om oss / Nyheter / Rösträtt – sång på förskolan

Musik i Uppland startar upp Rösträtt i regionen, en satsning på sång inom förskolan.

Rösträtt – sång på förskolan, är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd.

Barn som sjunger i projektet Rösträtt
Bild: Musik i Syd. Foto: Kennet Ruona

Långsiktig satsning på barns sång

Projektet Rösträtt syftar till att utveckla och stimulera barns sång. Att utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Rösträtt startades för två år sedan och nu har även Musik i Uppland anslutit sig till denna satsning på sång i förskolan.

Satsningen är långsiktig och nästan hela Sverige är med. Hittills har det utbildats ett 50-tal sångcoacher/konstnärliga ledare i att sjunga tillsammans med små barn och deras pedagoger. Genom Rösträtt ges förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mer i den dagliga verksamheten. Allt utifrån barnens egna tonarter och stämband. 

”Med Rösträtt – sång på förskolan, vill vi på Musik i Uppland vara med och bidra till att barnen runtom i vår region få känna glädjen i att sjunga. Vi vill också stärka pedagogerna i deras roll i sångstunderna så att de känner lust och vågar ta i på höga toner tillsammans med barnen. Vi vet idag genom forskning att barn har kortare stämband och sjunger i högre tonarter och den kunskapen vill vi hjälpa till att sprida.”

säger Katarina Bonander producent för barn och unga vid Musik i Uppland

Sångcoacher i regionen

Musik i Uppland kommer att engagera en konstnärlig ledare för projektet och utbilda fyra sångcoacher under februari 2023. Sångcoacherna kommer vi att erbjuda till regionens förskolor från mars 2023 för att sjunga med barnen och ha inspirerande fortbildningsdagar med pedagogerna.